Takomon Sähkö Oy

Tukesiin rekisteröity sähköurakoitsija

 

Ilkka Hack

toimitusjohtaja, ins

S1-sähköpätevyys