Takomon Sähkö
Tukesiin rekisteröity sähköurakoitsija

 

Ilkka Hack

sähkövoimatekniikan insinööri

S1-sähköpätevyys