Takomon Sähkö
Tukesiin rekisteröity sähköurakoitsija

 

Ilkka Hack

toimitusjohtaja, ins

S1-sähköpätevyys